UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleneinden gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd).
 • Met stagiaires van de acupunctuur opleiding wordt casuïstiek besproken.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
 • Ik mail mijn klanten zo’n 2x per jaar via Mailchimp, zodat u weet wanneer ik op vakantie ga of dat ik van vakantie terug ben, geef prijswijzigingen door en leg uit welke nieuwe behandelingen er worden gegeven. Klanten kunnen zich zelf van deze lijst unsubscriben.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling: ‘behandeling natuurgeneeskunde’
 • de kosten van het consult

HET VERZAMELEN VAN GEGEVENS

Ik gebruik Google Analytics om te zien wie mijn websites bezoeken. Mede hierdoor zorg ik dat mijn websites goed vindbaar zijn.

Deze brief staat op mijn websites en ligt in de wachtkamer van mijn praktijk, ter inzage. Daarnaast wordt uw privacy kort besproken tijdens het eerste consult.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Smooth Relief Acupunctuur en Massage therapie – Mirjam van Huis

Mijn corona maatregels

Lees verder